Project NPirriK

NPirriK is een Vlaanderen Circulair-project dat Vlaco vzw opzet en mee begeleidt voor lid Arbio.

Het project situeert zich in de biogassector en produceert:

  1. Gedroogde meststofkorrels met een verhoogde stikstof-fosforverhouding (hetgeen de plantengroei bevordert)
  2. Irrigatiewater voor de omliggende landbouwpercelen, met daarin stikstof en kalium.

Traditioneel wordt, na de vergistingsfase, het digestaat gescheiden en naar een biologie gebracht en/of ingedroogd. Met een unieke nabewerkingscascade wil Arbio BVBA een maximale ontwatering realiseren met minimaal verlies van stikstof.

Een slimme scheiding en filtering van de digestaatfracties leidt uiteindelijk tot een concentraat dat hergebruikt kan worden voor het maken van meststofkorrels met een significant hogere stikstof-fosforverhouding. 

Dit product sluit qua bemestingsnormen en ook commercieel beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het filtraat kan worden gebruikt als irrigatiewater.

partners NPirriK

 

Links