UNIR

Op 27 november 2018 werd de Vlaanderen Circulair Projectaanvraag UNIR - opgesteld en gecoördineerd door Biogas Bree en Vlaco - na een positieve evaluatie, goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. 

Het project UNIR (12/2018-12/2020) beoogt ammoniumsulfaat (spuiwater uit chemische luchtwassers van biogasinstallaties en varkensstallen) te laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen, in maïs en andere teelten.

Voor de opslag te centraliseren, door de homogenisatie en additionele filtratie van het ammoniumsulfaat, door een optimalisatie van het gebruikelijke sproeisysteem tot een bemesting met sleepslangsysteem op een sproeier, en, tot slot, door deze dienst aan te bieden aan telers in de streek Noordoost-Limburg wil het project ammoniumsulfaat positief valoriseren.

Partners in het project zijn, naast biogasinstallatie Biogas BreeAgropolis en Vlaco, tevens BoerenbondVCM, de Belgische Bodemkundige dienst en loonwerken Broekx

logo's partners

Kick-off

Op 24 januari 2019 was er de kick-off vergadering met alle partners en werd de aanzet gegeven van de eerste werkpakketten: het in kaart brengen van het lokale aanbod en de vraag naar ammoniumsulfaat, en het inventariseren van de gewassen en percelen waar de ammoniumsulfaat-bijbemestingen zullen gebeuren. Biogas Bree en Agropolis zijn reeds bezig met technische voorbereidingen voor bouw van silo’s en/of aanpassingen aan het bemestingssysteem. 

Roll out

Begin mei 2019 werden de eerste proefbemestingen met spaakwielbemesting gedaan op weiland en heel snel volgt de bemesting van maïspercelen met ammoniumsulfaat via een aangepast systeem van sleepslangetjes op sproeidoppen.
 

Meer info in onderstaande fiche (1pp)

 

Bijlagen