Optimalisatie inzameling en verwerking van bioafval (C10)

Optimalisatie inzameling en verwerking bioafval

Via pilootprojecten en onderzoek komen we tot een efficiëntere selectieve inzameling en verwerking van bioafval in lijn met de kaderrichtlijn afvalstoffen. In de taksforce bioafval die door OVAM is opgestart, zal onderzoek worden uitgevoerd naar optimale scenario’s voor selectieve inzameling en verwerking van gft-afval.

Vlaco is in 2021 gestart met sorteeranalyses op het gft-afval. Op het vlak van bioplastics blijven we ijveren om deze ook vergistbaar te maken. 

Betrokken partners en stakeholders: OVAM, Vlaco, Denuo, VVSG/interafval, IVCIE, SPW, Leefmilieu Brussel.

 

Ontdek meer over Cmartlife

Cmartlife