Deelproject C13 - Optimalisatie van inzameling en composteren/vergisten van verpakt voedselafval B2B (2020 – 2024)

Verpakt voedsel

In dit deelproject wil Vlaco mee inzetten op een meer circulaire inzameling en compostering/vergisting van verpakt voedselafval uit de retail (distributiecentra en supermarkten). De vergisting van zuivere stromen of efficiënt ontpakt voedselafval draagt bij aan de groene energievoorziening en is ook gunstig voor de kwaliteit en afzet van digestaat (zonder plastic, glas of andere verontreiniging).


In de eerste fase van het project is een bevraging (OVAM) uitgevoerd bij grote supermarkten en inzamelaars/handelaars/makelaars (IHM) van voormalige voedingsmiddelen De registers van alle vergistingsinstallaties uit het referentiejaar 2019 werden gescreend. Er wordt tevens een monsternamecampagne opgezet in samenwerking met de vergisters om risico-stromen (op onzuiverheden) te analyseren. 
In een volgende stap worden de Vlaamse ontpakkers gemonitord over het proces van de ontpakking. 

Betrokken partners en stakeholders: OVAM, Vlaco en leden verwerkers en producenten van biomixen, IHM (inzamelaars, handelaars, makelaars van afval)  Denuo, Comeos, Pack4Food, Valipac, retail, erkende labo’s  
 

Ontdek meer over Cmartlife

Cmartlife